กิจกรรมมอบโล่รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน

362529102 681528773971771 2682590248960180736 n

                   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายถนอม หลุมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)ประจำปี 2565 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

362251170 681528713971777 714414687509674110 n

362558913 681528767305105 9180769390340012504 n