กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบรอบ 231 ปี

อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง

359801627 685836753558512 2871670568304630186 n

               นายถนอม หลุมทอง และคณะผู้บริหาร นำขบวนฟ้อนรำของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบรอบ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม 16 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกิจกรรมการฟ้อนรำของนางรำจากทุกตำบลในอำเภอเขมราฐมาร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ ณ ลานที่ว่าการอำเภอเขมราฐ

359836169 685836946891826 3279515409259772711 n

359742615 685872696888251 5210484945429448166 n

360122899 685842316891289 3534027237814146577 n

359490489 685842263557961 8173767583131866889 n