กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

357714240 679418010867053 1085238532131538159 n

                   วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีนายถนอม หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่กวีเอกของไทย 

357729803 679417340867120 5535885405072404497 n

                    ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และกล้าแสดงออก

358059467 679409797534541 5853588688500270834 n

358058002 679416217533899 1269591380910443411 n

357558090 679410994201088 2513095838783963896 n

358128702 679409914201196 641711685525987954 n