กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

356671737 674704841338370 8473576903601978688 n 

               เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

356639275 674704831338371 3980687343874203864 n

               โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จึงได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

356650434 674708004671387 8664813460340260521 n

356812038 674708394671348 327267328933013714 n

356846564 674712488004272 8333395793133590625 n

356625181 674716624670525 3637749097427585303 n