ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน

231 pi xublrachthani hung heu xng meuxng thrrm 16 krkdakhm 2566

 

a n sunthr phu laea wan phasa thiy haeng chati 66 

 di rab rangwal IQA AWARD radab di den 66  hiw khru 66

 

khay khnit 66 2

 

khay khnit 66 

 khorngkar xasa prapa pheux pwng chn praca pi 2566  kickrrm hae theiyn khea phrrsa 2566

 

kickrrm tam 3m

 

kickrrm tx tan ya seph tid 66 

 mulnithi pheux kar suksa briwen chaydaen rwm kab krm kickar thhar chaydaen kxng baychakar kxngthaph thiy laea mulnithi khruthiy xasa mxb thun kar suksa  nithes khunphaph kar suksa 266

 

prachum phu pkkhrxng nakreiyn phakh reiyn thi 1

 

rab mxb ngein thun cak khun lung xudr thxng praserith 

 rab mxb prabprung hlangkha  rab rangwal radab prathes samarth ld

 

rangwal chna thi 1 heriyy thxng wing phlad

 

subsan prapheni khea phrrsa thway phaxab na fn laea tn theiyn phrrsa 

 wan chelim phrachnmphrrsa 3 mithunayn 2566  wan sthapna khna luk seux haeng chati

 

 xbrm kar prakan khunphaph khxng phu reiyn ray bukhkhl PA1