119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจําปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>>