119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2564

ให้กับโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร แสงศรี

และมอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 

305841811 606572807807007 158734328930370302 n

305957173 606574867806801 7173627610002271814 n

306193757 606573081140313 6469400509739253306 n

306001287 606577124473242 8652520718219935869 n

305966675 606572481140373 9037496833422352257 n