119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

การอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Annual Report 2022)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

307983732 479311924210997 1366236026339587786 n

308373835 479311267544396 7730551246461302385 n

308157343 479311950877661 856031254120519506 n

308187478 479311400877716 5499021184579189777 n