119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

พิธีประดับเครื่องหมาย แก่นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

307029082 474268984715291 267144676182265225 n

                   วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิเชียร แสงศรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ชุดครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้ากองร้อย หัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ จำนวน 41 นาย ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีกำลังใจในการฝึกและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบ และมีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
 
306925467 474271368048386 3455982433086447509 n
 
307125701 474271338048389 2718043674153449534 n
 
307032765 474271151381741 277370568375887335 n
 
ดาวน์โหลดรูุปเพิ่มเติมได้ที่ :