119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th
พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
 
306928397 474251534717036 3279773698082970014 n
 
นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมี พันเอกอมร อุนาศรี ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ร่วมประกอบพิธี โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม 6 สถานศึกษา มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึก 312 นาย
กิจกรรมประกอบด้วย
- การกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร
- พิธีไหว้ครู
- พิธีเทิดทูนพระคุณพ่อแม่
ทั้งนี้ยังได้รับชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหาร อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
✌️(ฝึก รด 12-23 กันยายน 2565)✌️
 
307016914 474255428049980 3998165018407886994 n
 
307001327 474254948050028 569483861238142001 n
 
307068374 474254371383419 8641694323344809700 n
 
307154692 474255011383355 7964161345100251469 n
 
307430713 474254434716746 1691742665229113996 n
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ :