119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

                     พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 61 ทุน พร้อมนี้ยังได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน ให้เป็นคนเก่งคนดี มีจิตอาสา เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป