119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิด

โดยมีนายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และต่อด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียน