119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

"สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"