119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สามารถลดก๊าซเรือนกระจก

           โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5,452.74 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี