119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

 

 ร้อยดวงใจเป็นมาลา น้อมบูชาพระคุณครู
"กษิณายุ มุทิตา"
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณทั้ง 4 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
30 กันยายน 2562