119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
ในวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา