119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย