119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp@kmp.ac.th

 

  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขต 4-5 สพม.29 กลุ่ม 2
ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม