119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th
เพลงประจำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

 

เนื้อเพลง
เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐพิทยาคม อุดมวิทย์ อุดมวิทย์
แหล่งประสิทธิ์คนประเสริฐเลิศนิสัย
เปรียบทหารเอกกาจฉกาจไกร
มุ่งฝึกฝนตนให้เป็นเลิศคน
บรรดาเราเขมราฐพิทยาคม
มีอุดมคติมั่นหมั่นฝึกฝน
ระลึกชาติเกียรติวินัยใส่กมล
เตรียมผจญอุปสรรคพิทักษ์ไทย
จะเทิดเกียรติชูนามของโรงเรียน
จะเป็นเทียนส่องทางสว่างไสว
จะนำหนุนกุลชาติฉกาจไกร
ไปสู่ไทยวัฒนา...ชั่วฟ้าดิน...ชั่วฟ้าดิน
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)