119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู

ร่วมงานเขมราษฎร์ธานี ครบรอบ 207 ปี ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564