119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

พิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม