119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี 

เข้าแข่งขันโครงการ To Be Number One

ประเภทโรงเรียนระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น