119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด "ราชพฤกษ์เกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564