119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ร่วมพิธีวันเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเขมราฐ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม