119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เต้ย อภิวัฒน์ และเพื่อนพ้องเพื่อน้อง ข.พ.

 

 

                    วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เต้ย อภิวัฒน์ และเพื่อนพ้องเพื่อน้อง ข.พ. เพื่อสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้น้องๆ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  นายอิทธิพัทธิ์  อรรคสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี  

 

 

โดยวัดถุประสงค์ของงาน  เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดทำทางเดินแบบมีหลังคา (cover walk way)

บริเวณหน้าอาคาร 1และปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ