119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดย นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

>>> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด