119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

งานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2563

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

 

ช่วงเช้าวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

คณะครูผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน ไหว้สักการะบูชาศาลประจำโรงเรียน และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

>>> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด