119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการขยะและแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563

 

 

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563

โดยมีนางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขมราฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

ชมภาพทั้งหมด >>>