119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th
ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.deep.go.th
2.ลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.00 น.
(ระบบจะให้ลงทะเบียนสำหรับภาคอีสาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด)
3.สามารถศึกษาข้อมูลการลงทะเบียน ได้ที่
คู่มือการลงทะเบียน https://cdn.deep.go.th/manual/manual.html
คริปการลงทะเบียน https://youtu.be/V3JZRoK6vtI