119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ระยะที่ 1 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(ร.ร.จะแจ้งเลขที่นักเรียนเป็นปัจจุบันในวันศุกร์ ที่26 มิ.ย.)

 

 >>> รายชื่อ เลขที่ ห้องเรียน ที่จะมาเรียนแบบสลับสัปดาห์