119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐจัดการอบรมทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563

และการเตรียมความพร้อมการประเมิน สมศ. รอบ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

โดยท่านวิทยากร นายไพรินทร์ ภานานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

 

>>>คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด