119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมจัดการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว.21/2560