119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน เลขประจำตัวนักเรียน แผนการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด