119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ (ห้องเรียนพิเศษ)

 

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด