119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

................................................................................................

 

  

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด