119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 

>>> ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>>> ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4