119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์