119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง การรับรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

 

รายละเอียด >>คลิก<<