119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านและมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563