119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด >>>