119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

กิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าสามมัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนจัดทำทางเดินแบบมีหลังคา (Cover Walk Way)

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้บริหารและครู
ศิษย์เก่าทุกรุ่น เครือค่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร
นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
"50 ปี คืนสู่เหย้า เราม่วงเหลือง"
ระดมทุนเพื่อจัดทำทางเดินแบบมีหลังคา (Cover Walk Way)
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 10.39 น.
ณ หอประชุมเขมชาติ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
เวลา 09.00 น. รวมองค์ผ้าป่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตผู้บริหาร คณะศิษย์เก่าทุกรุ่น
                            เครือค่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พร้อมกันที่บริเวณวัดโพธิ์ เขมราฐ
เวลา 09.30 น. แห่องค์ผ้าป่าไปยังหอประชุมเขมชาติ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.39 น. ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
เวลา 13.00 น. แข่งขันกีฬาสามัคคี
เวลา 18.00 น. สังสรรค์ "50 ปี คืนสู่เหย้า เราม่วงเหลือง"