119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เป็นประธานในพิธี

 

ภายในงานมีการมอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ 2562 อันได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

ระวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

ในการประชุมมีการพบปะพูดคุยระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน

และมีการมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในภาคเรียนที่ 2/ 2562 ด้วย