119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563