119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2563