119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

(ตราประจำโรงเรียน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรียกว่า “ ตราอัญชลี” เป็นภาพสัญลักษณ์เหมือนกับการไหว้ (อัญชลี)

แนวคิดการออกแบบมาจากปลายปากกาสปีคบอลที่ใช้เขียนหมึกทั่วไปรองรับด้วยชื่อโรงเรียน มีความหมายดังนี้