119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

เลขที่ 119 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

โทร : 045 - 491244

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.