119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด>>>

รายละเอียด  ๓๑๘ ล. ทับ ๕๕-ก >>>