119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 045-491244 kmp(a)kmp.ac.th

<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม <<<


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด >>>


          654684621 98788795456465 65465413245

         9787655444444 312321377777 987987555555 1321312111111

         79887666666666 9788789444444444 4656542222222222 54645677777777

         465465121212121 65465456666565656556 65465787966996969696 65465645554545454545

         654656787878787788 13213244444444444

ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง


        


สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

 

 

ชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>